Rydych chi mewn dwylo diogel

Adnewyddu presgripsiwn

Gellir ail-archebu presgripsiynau ar-lein os ydych wedi cofrestru ar gyfer gwasanaeth Fy Iechyd Ar-lein/My Health On Line(MHOL).
Lawrlwythwch y ffurflen gofrestru yma.

Gellir gadael archebion adnewyddu presgripsiwn yn y bocs y tu allan i’r fferyllfa neu drwy eu postio/ffacsio/e-bostio/MHOL.
Rhaid rhoi 48 awr o rybudd.

Ni fydd presgripsiwn sydd wedi ei adael yn hwyr ar nos Wener yn barod tan y dydd Mawrth canlynol.

Yn Waunfawr, a fyddech mor garedig â pheidio â galw am bresgripsiwn sydd wedi ei ailadrodd tan ar ôl 1:30yp Llun – Gwener pe bai modd.

Dosbarthu cyffuriau

Cynigiwn wasanaeth dosbarthu cyffuriau yn y ddwy Feddygfa i gleifion cofrestredig.

I rai nad ydynt wedi cofrestru neu tu allan i oriau, mae siopau fferyllydd yn Llanberis a Chaernarfon.