Cyfarfod â'r tîm

Partneriaeth ydi’r practis hwn, mae yma 5 Meddyg, Rheolwr Practis, Rheolwr Fferyllfa, 2 Ymarferwr Nyrsio, 3 Nyrs Practis, nifer o Gymorthyddion Gofal Iechyd, Dosbarthwyr Moddion, Derbynyddion ac Ysgrifenyddesau. Mae'r feddygfa wedi ei chofrestru dan y Ddeddf Gwarchod Data.

 • Doctor

  Esyllt Llwyd

  Esyllt Llwyd

  MB BCh DCH MRCGP

 • Doctor

  Huw Gwilym

  Huw Gwilym

  MB ChB (Distinction) MRCGP

 • Doctor

  Siwan Mair Gwilym

  Siwan Mair Gwilym

  MB BCh MRCGP DCH DFSRH

 • Doctor

  Gwilym Sion Pritchard

  Gwilym Sion Pritchard

  MB BCh MRCGP DRCOG

 • Doctor

  person placeholder

  Ffion Jones

  MB Bch MRCGP

Staff ychwanegol

Yr ydym mewn cysylltiad cyson â

 • Bydwragedd
 • Nyrs Gymuned
 • Ymwelwyr Iechyd
 • Gweithwyr Cymdeithasol
 • Gweithwyr Seiciatrig
 • Ffisiotherapyddion sy'n gweithio yn y Gymuned.

Rhif Ffôn y Nyrs Clefydau Cronig ac Ymwelydd Iechyd yw:
01286 674680

Rhif Ffôn y Bydwragedd yw:
01286 684105

Rhif Ffôn y Nyrsys Cymunedol yw:
01286 871997 (Llanberis)
01286 684103 (Caernarfon)
01286 880420 (Penygroes)