Rydym yn cynnig ystod o glinigau

Clinigau yn Waunfawr

Prawf Ceg y Groth a Chynllunio Teulu
Cysylltwch â Nyrs y Feddygfa

Gosod Mewnblaniad neu Goil Atal Cenhedlu
Trwy drefniant

Hybu Iechyd / Clinigau Clefydau Cronig
Cynhelir yn rheolaidd – trwy apwyntiad

Mân Lawdriniaethau
Trwy drefniant

Awdioleg
Trwy drefniant

Llesiant Iechyd Meddwl
Trwy drefniant

Profion Gwaed / Imiwneiddio
Trefnwch gyda'r derbynnydd / Nyrs y Feddygfa

Gwasanaeth Seiciatryddol / Cynghori
Trafodwch gyda'r Meddyg

Clinigau yn Llanrug

Arolygaeth Plant ac Imwneiddio
1af, 2il a'r 3ydd Mercher ym mhob mis @ 1:30–3:30 y.p.