Cartref | Cysylltu| Gwybodaeth| Meddygon a Staff| Oriau Agor| Presgripsiwn| Clinigau +| Lleoliad|

 

[ Tudalen We Safonol ]

MEDDYGON a STAFF

Partneriaeth ydi’r practis hwn, mae yma 4 Meddyg, Rheolwr Practis, Rheolwr Fferyllfa, 2 Nyrs Practis, Cymorthwywyr Gofal Iechyd, 7 Derbynnydd a 2 Ysgrifennyddes. Mae’r feddygfa wedi ei chofrestru dan y Ddeddf Gwarchod Data.


Meddygon

Dr Esyllt Llwyd MB, BCh, DCH, MRCGP

Dr Huw Gwilym MB ChB (Anrhydedd), MRCGP

Dr Siwan Mair Gwilym MB BCh MRCGP DCH DFSRH

Dr Gwilym Sion Pritchard MB BCh MRCGP DRCOG

Staff ychwanegol
Yr ydym mewn cysylltiad cyson â'r Bydwragedd, Nyrsus, Ymwelwyr Iechyd, Gweithwyr Cymdeithasol, Gweithwyr Seiciatrig a Ffisiotherapyddion sy'n gweithio'n y Gymuned.

Rhif Ffôn y Nyrs Gymuned / Ymwelydd Iechyd yw: 01286 674680


Bydd Ymwelydd Iechyd yn cynnal Clinig Plant ac Imiwneiddio yn rheolaidd ar gyfer babanod a phlant dan oedran ysgol.