top bar logo of Mortar and Pestle
     
 
MEDDYGON a STAFF
Partneriaeth ydi’r practis hwn, mae yma 4 Meddyg, Rheolwr Practis, Rheolwr Fferyllfa, 2 Nyrs Practis, Cymorthwywyr Gofal Iechyd, 7 Derbynnydd a 2 Ysgrifenyddes. Mae’r feddygfa wedi ei chofrestru dan y Ddeddf Gwarchod Data.
 


Meddygon

Dr Esyllt Llwyd MB, BCh, DCH, MRCGP

Dr Huw Gwilym MB ChB (Anrhydedd), MRCGP

Dr Siwan Mair Gwilym MB BCh MRCGP DCH DFSRH

Dr Gwilym Sion Pritchard MB BCh MRCGP DRCOG


 
 

Staff ychwanegol
Yr ydym mewn cysylltiad cyson â'r Bydwragedd, Nyrsys, Ymwelwyr Iechyd, Gweithwyr Cymdeithasol, Gweithwyr Seiciatrig a Ffisiotherapyddion sy'n gweithio yn y Gymuned.

Rhif Ffôn y Nyrs Gymuned / Ymwelydd Iechyd yw: 01286 674680


Bydd Ymwelydd Iechyd yn cynnal Clinig Plant ac Imiwneiddio yn rheolaidd ar gyfer babanod a phlant dan oedran ysgol.

   
     
         
  2006, Meddygfa Waunfawr a Llanrug
 

 

Link -Text in Welsh Link - Testun Saesneg