Cartref | Cysylltu| Gwybodaeth| Meddygon a Staff| Oriau Agor| Presgripsiwn| Clinigau +| Lleoliad|

 

[ Tudalen We Safonol ]

PRESGRIPSIWN

Adnewyddu presgripsiwn

Gellir Presgripsiynau ailadrodd ei archebu ar-lein os ydych wedi cofrestru ar gyfer gwasanaeth Fy Iechyd Ar-lein. Cysylltwch â'r practis am ragor o wybodaeth.


Gellir gadael archeb adnewyddu presgripsiwn yn y bocs y tu allan i’r fferyllfa neu drwy eu postio nei ffacsio. Rhaid rhoi 48 awr o rybudd.
Ni fydd presgripsiwn sydd wedi ei adael yn hwyr ar nos Wener yn barod tan y dydd Mawrth canlynol

Yn Waunfawr, a fyddech mor garedig â pheidio â galw am bresgripsiwn sydd wedi ei ailadrodd tan ar ôl 1:30yp Llun – Gwener pe bai modd.

Dosbarthu cyffuriau

Cynigiwn wasanaeth dosbarthu cyffuriau yn y ddwy feddygfa i gleifion cofrestredig. I rai nad ydynt wedi cofrestru neu tu allan i oriau, mae siopau fferyllydd yn Llanberis a Chaernarfon.