top bar logo of Mortar and Pestle
     
 
PRESGRIPSIWN

Adnewyddu presgripsiwn

Gellir Presgripsiynau ailadrodd ei archebu ar-lein os ydych wedi cofrestru ar gyfer gwasanaeth Fy Iechyd Ar-lein. Cysylltwch â'r practis am ragor o wybodaeth.

Gellir gadael archeb adnewyddu presgripsiwn yn y bocs y tu allan i’r fferyllfa neu drwy eu postio neu ffacsio. Rhaid rhoi 48 awr o rybudd.
Ni fydd presgripsiwn sydd wedi ei adael yn hwyr ar nos Wener yn barod tan y dydd Mawrth canlynol.

Yn Waunfawr, a fyddech mor garedig â pheidio â galw am bresgripsiwn sydd wedi ei ailadrodd tan ar ôl 1:30yp Llun – Gwener pe bai modd.

         
 

Dosbarthu cyffuriau

Cynigiwn wasanaeth dosbarthu cyffuriau yn y ddwy Feddygfa i gleifion cofrestredig. I rai nad ydynt wedi cofrestru neu tu allan i oriau, mae siopau fferyllydd yn Llanberis a Chaernarfon.


 
         
   
   
   
Y Fferyllfa yn Waunfawr, wrth gefn y Feddygfa.
   
         
  2006, Meddygfa Waunfawr a Llanrug
 

 

Link -Text in Welsh Link - Testun Saesneg