Cartref | Cysylltu| Gwybodaeth| Meddygon a Staff| Oriau Agor| Presgripsiwn| Clinigau +| Lleoliad|

 

[ Tudalen We Safonol ]

ORIAU AGOR

Rhifau Ffôn mewn argyfwng

Llun, Mawrth a Iau 8.00 yb– 6.30 yp 01286 650223
Mercher a Gwener 8.00 yb– 4.00 yp 01286 650223
Mercher a Gwener 4.00 yb– 6.30 yp 07867 671647

Tu allan i oriau h.y. 6.30 yp– 8.00 yb yn ddyddiol
(yn cynnwys Sadwrn, Sul a Gwyl y Banc) 0845 8501362 neu www.nhsdirect.nhs.uk

Apwyntiadau yn Waunfawr 01286 650223
Meddygfa Llanrug (yn ystod oriau'r Feddygfa) 01286 673571

Rhifau cysylltu:
Nyrs Gymuned ac Ymwelydd Iechyd 01286 674680
Bydwraig 01286 689089

Oriau Meddygfa Waunfawr


Llun 8:00yb -6:30yp

Mawrth 8:00yb -6:30yp

Mercher 8:00yb -6:00yp

Iau 8:00yb -6:30yp

Gwener 8:00yb -4:00yp


Oriau Meddygfa Llanrug

Llun 3:00yp - 5:30yp

Mawrth 1:00yp - 3:30yp

Mercher 9:00yb - 12:00yp

Iau 9:00yb - 12:00yp

Gwener 9:00yb - 12:00yp, 3:00yp - 5:30yp


Mae'r Cynothwywyr Gofal Iechyd ar gael o 8:00 am. Llun - Gwener ar gyfer profion gwaed, mesur pwysau gwaed ac ati. Mae'r fferyllfa ar gau o 12:30yp hyd 1:30yp bob dydd.