top bar logo of Mortar and Pestle
     
 
ORIAU AGORRhifau Ffôn mewn argyfwng

Llun, Mawrth a Iau 8.00 yb– 6.30 yp 01286 650223
Mercher a Gwener 8.00 yb– 4.00 yp 01286 650223
Mercher a Gwener 4.00 yp– 6.30 yp 07867 671647

Tu allan i oriau h.y. 6.30 yp– 8.00 yb yn ddyddiol
(yn cynnwys Sadwrn, Sul a Gwyl y Banc) 0845 8501362 neu www.nhsdirect.nhs.uk

Apwyntiadau yn Waunfawr 01286 650223
Meddygfa Llanrug (yn ystod oriau'r Feddygfa) 01286 673571

Rhifau cysylltu:
Nyrs Gymuned ac Ymwelydd Iechyd 01286 674680
Bydwraig 01286 689089

 

Oriau Meddygfa Waunfawr
Llun 8:00yb - 6:30yp
Mawrth 8:00yb - 6:30yp
Mercher 8:00yb - 6:00yp
Iau 8:00yb - 6:30yp
Gwener 8:00yb - 4:00yp
   
Oriau Meddygfa Llanrug
Llun 3:00yp - 5:30yp
Mawrth 1:00yp - 3:30yp
Mercher 9:00yb - 12:00yp
Iau 9:00yb - 12:00yp
Gwener 9:00yb -12:00yp, 3:00yp - 5:30yp
Mae'r Cynothwywyr Gofal Iechyd ar gael o 8:00yb Llun - Gwener ar gyfer profion gwaed, mesur pwysau gwaed ac ati. Mae'r fferyllfa ar gau o 12:30yp hyd 1:30yp bob dydd.

 

 

  2006, Meddygfa Waunfawr a Llanrug
 

 

Link -Text in Welsh Link - Testun Saesneg