Cartref | Cysylltu| Gwybodaeth| Meddygon a Staff| Oriau Agor| Presgripsiwn| Clinigau +| Lleoliad|

 

[ Tudalen We Safonol ]

LLEOLIAD

CYFLEUSTERAU I'R ANABL
Mae'r ddwy Feddygfa yn medru delio'n hwylus â gofynion yr anabl.

 

ARDAL y Feddygfa:

Fe gofrestrir cleifion o'r pentrefi canlynol: Waunfawr, Bethel, Llanddeiniolen, Penisarwaun, Deiniolen, Llanberis, Nant Peris, Cwm-y-Glo, Caeathro, Betws Garmon, Rhyd-Ddu, Beddgelert, Bontnewydd, Rhostryfan, Rhosgadfan, Llanfaglan a Llanwnda.


I weld lleoliad Meddygfa Waunfawr ar fap GOOGLE, cliciwch y ddolen isod:

Map Google--> Lleoliad Meddygfa Waunfawr

neu cliciwch yma am fap stryd: Map

 

I weld lleoliad Meddygfa Llanrug ar fap GOOGLE, cliciwch y ddolen isod:

MAP Google--> Lleoliad Meddygfa Llanrug

neu cliciwch yma am fap stryd:MAP