top bar logo of Mortar and Pestle
     
 

LLEOLIAD

Cyfleusterau i'r anabl
Mae'r ddwy Feddygfa yn medru delio'n hwylus â gofynion yr anabl.

ARDAL y Feddygfa:

Fe gofrestrir cleifion o'r pentrefi canlynol: Waunfawr, Bethel, Llanddeiniolen, Penisarwaun, Deiniolen, Llanberis, Nant Peris, Cwm-y-Glo, Caeathro, Betws Garmon, Rhyd-Ddu, Beddgelert, Bontnewydd, Rhostryfan, Rhosgadfan, Llanfaglan a Llanwnda.


   
Meddygfa Waunfawr: Lleoliad
 


Llun Meddygfa Waunfawr

 

 

I weld lleoliad y feddygfa ar fap GOOGLE, cliciwch y ddolen isod:

Map Google--> Lleoliad Meddygfa Waunfawr

neu cliciwch yma am fap stryd: Map

   
Meddygfa Llanrug: Lleoliad

Llun Meddygfa Llanrug

 

 
     


I weld lleoliad y feddygfa ar fap GOOGLE, cliciwch y ddolen isod:

MAP Google--> Lleoliad Meddygfa Llanrug

neu cliciwch yma am fap stryd:MAP

 

     
  2006, Meddygfa Waunfawr a Llanrug
 

 

link to Welsh text Link - Testun Saesneg