Cartref | Cysylltu| Gwybodaeth| Meddygon a Staff| Oriau Agor| Presgripsiwn| Clinigau +| Lleoliad|

 

[ Tudalen We safonol]

CARTREF

Croeso i wefan Meddygfa Waunfawr a Llanrug

Bwriad y wefan hon yw rhoi gwybodaeth am ein gwasanaethau. Nid oes modd cysylltu â ni dros y wefan ond mae manylion yma ynglyn â’r ffordd orau i gysylltu â ni ynglyn â'n gwasanaethau amrywiol.

Rhifau Ffôn mewn argyfwng

Llun, Mawrth a Iau 8.00 yb– 6.30 yp01286 650223

Mercher 8.00 yb– 6.00 yp01286 650223 ; 6:00 yp - 6:30 yp 07867 671647

Gwener 8:00 yb- 4:00 yp01286 650223 ; 4:00 yp - 6:30 yp 07867 671647

Tu allan i oriau h.y. 6.30 yp– 8.00 yb bob dydd
(yn cynnwys Sadwrn, Sul a Gwyl y Banc) 0300 123 5566 neu www.nhsdirect.nhs.uk

Apwyntiadau yn Waunfawr 01286 650223
Meddygfa Llanrug (yn ystod oriau'r Feddygfa) 01286 673571

Rhifau cysylltu:
Nyrs Gymuned ag Ymwelydd Iechyd 01286 871997
Bydwraig 01286 684100