Cartref | Cysylltu| Gwybodaeth| Meddygon a Staff| Oriau Agor| Presgripsiwn| Clinigau +| Lleoliad|

 

[ Tudalen We Safonol ]

CLINIGAU

Prawf ceg y groth a chynllunio teulu
Cysylltwch â Nyrs y Feddygfa

Hybu iechyd / clinigau sy'n cadw golwg
Cynhelir yn rheolaidd – trwy apwyntiad.

Mân lawdriniaethau dewisol
Drwy drefniant

Profion gwaed/ imiwneiddio/ teithio dramor/ glanhau clustiau, etc.
Trefnwch gyda'r derbynnydd / nyrs y Feddygfa


Gwasanaeth seiciatryddol/ cynghori
Trafodwch gyda'r Meddyg os gwelwch yn dda.

 

CLINIGAU YN LLANRUG


Arolygaeth Plant ac Imwneiddio
1af 2il a’r 3ydd Iau ym mhob mis
1:30–3:30yp

Dosbarthiadau bod yn Rhieni
Bob dydd Mercher 10:00-12:00 yb


Dosbarthiadau Cyn Geni
Bob dydd Mercher 10:00-12:00 yb