top bar logo of Mortar and Pestle
     
 
CLINIGAU
Prawf ceg y groth a chynllunio teulu
Cysylltwch â Nyrs y Feddygfa

Hybu iechyd / clinigau sy'n cadw golwg
Cynhelir yn rheolaidd – trwy apwyntiad.

Mân lawdriniaethau dewisol
Drwy drefniant

Profion gwaed/ imiwneiddio/ teithio dramor/ glanhau clustiau, etc.
Trefnwch gyda'r derbynnydd / nyrs y Feddygfa


Gwasanaeth seiciatryddol/ cynghori
Trafodwch gyda'r Meddyg os gwelwch yn dda.

 

CLINIGAU YN LLANRUG


Arolygaeth Plant ac Imwneiddio
1af 2il a’r 3ydd Mercher ym mhob mis
1:30–3:30yp

Dosbarthiadau bod yn Rhieni
Bob dydd Llun 10:00-12:00yp


Dosbarthiadau Cyn Geni
Bob dydd Llun 10:00-12:00yp


 
  2006, Meddygfa Waunfawr a Llanrug
 

 

Link - Testun Saesneg Link -Text Cymraeg