top bar logo of Mortar and Pestle
     
 
CYSYLLTU

Rhifau Ffôn mewn argyfwng

Llun, Mawrth a Iau 8.00 yb– 6.30 yp 01286 650223
Mercher a Gwener 8.00 yb– 4.00 yp 01286 650223
Mercher a Gwener 4.00 yp– 6.30 yp 07867 671647

Y tu allan i oriau Rhwng 6.30yp ac 8.00yb ar ddyddiau''r wythnos a thrwy'r penwythnos a gwyl banc, mae gwasanaeth Allan o Oriau ar gael os byddwch angen triniaeth frys na all aros nes bydd y feddygfa’n ail agor. Ffôn: 0300 123 5566.

Rheolir y gwasanaeth hwn gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

 

Apwyntiadau yn Waunfawr 01286 650223
Meddygfa Llanrug (yn ystod oriau'r feddygfa) 01286 673571

Rhifau cysylltu: Nyrs Gymuned ac Ymwelydd Iechyd 01286 871997
Bydwraig 01248 689089

 

Meddygfa Waunfawr:

Liverpool House, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4YY.

Ffôn: 01286 650223, Fax: 01286 650714

Meddygfa Llanrug:

Meddygfa, Station Road, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AG.

Ffôn: 01286 673571, Fax: 01286 678469

 

Rhifau ffôn defnyddiol

YSBYTY GWYNEDD 01248 384384
YSBYTY ERYRI 01286 672481
YSBYTY CYFFREDINOL LLANDUDNO 01492 860066
YSBYTY GLAN CLWYD 01745 583910
IECHYD MEDDWL CYMUNEDOL 01248 370137
GWASANAETHAU CYMDEITHASOL GWYNEDD 01286 76225
IECHYD CYMUNEDOL CAERNARFON 01286 674961
GIG Uniongyrchol / Y tu allan i oriau 0300 123 5566 neu: www.nhsdirect.nhs.uk

GWASANAETH CYNNAL GOFALWYR 01248 370797 neu www.cynnalgofalwyr.org.uk4

CYNGOR IECHYD CYMUNED 01248 679284

Cyngor dros y ffôn

Bydd eich Meddyg yn fodlon rhoi cyngor dros y ffôn ar adeg cyfleus. Ni chaniateir i'r derbynnydd amharu ar waith eich Meddyg yn ystod ymgynghoriad â chlaf arall, ac eithrio mewn argyfwng. Mae'n bosibl felly y gofynnir ichi ffonio'n ôl yn nes ymlaen, neu adael rhif i'r Meddyg ddychwelyd eich galwad, pan fydd yn rhydd.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (Eryldon, Campbell Rd, Caernarfon LL55 1HU. Ffôn: 01286 672451) sydd yn gyfrifol am holl wasanaethau Meddygol Cynradd yn yr ardal, gan gynnwys gwasanaeth gofal tu allan i oriau.

Mae tafleni gwybodaeth cleifion i'w cael ar y wefan: www.patient.co.uk

 

 
  2006, Meddygfa Waunfawr a Llanrug
 

 

Link - Testun Saesneg Link -Text in Welsh