top bar logo of Mortar and Pestle
     
 

TUDALEN GARTREF

Croeso i wefan Meddygfa Waunfawr a Llanrug

Llun Meddygfa Waunfawr - Photo of Waunfawr Surgery

 

Bwriad y wefan hon yw rhoi gwybodaeth am ein gwasanaethau. Nid oes modd cysylltu â ni dros y wefan ond mae manylion yma ynglyn â’r ffordd orau i gysylltu â ni ynglyn â'n gwasanaethau amrywiol.

 


Rhifau Ffôn mewn argyfwng

Llun, Mawrth a Iau 8.00 yb– 6.30 yp01286 650223

Mercher 8.00 yb– 6.00 yp01286 650223 ; 6:00 yp - 6:30 yp 07867 671647

Gwener 8:00 yb- 4:00 yp01286 650223 ; 4:00 yp - 6:30 yp 07867 671647

Y tu allan i oriau h.y. 6:30 yp– 8:00 yb bob dydd
(yn cynnwys Sadwrn, Sul a Gwyl y Banc) 0300 123 5566 neu www.nhsdirect.nhs.uk

Apwyntiadau yn Waunfawr 01286 650223
Meddygfa Llanrug (yn ystod oriau'r Feddygfa) 01286 673571

Rhifau cysylltu:
Nyrs Gymuned ac Ymwelydd Iechyd 01286 871997
Bydwraig 01286 684100

 
  2006, Meddygfa Waunfawr a Llanrug, Design: www.mosscomputers.com
 

 

Link -Testun Cymraeg - Text in Welsh Link - Testun Saesneg - Text in English